Scheiden met kinderen

Heb je besloten om te gaan scheiden met jouw partner? Als dit het geval is dan moet je vervolgens in staat zijn om een aantal pijnlijke keuzes te maken. De pijnlijkste keuze is waarschijnlijk wat er moet gebeuren met de kinderen. Welke ouder krijgt de kinderen mee en wat voor afspraken worden gemaakt? Indien je besluit om te gaan scheiden van elkaar en je gaat hierover in gesprek dan is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken moet door iedereen begrepen kunnen worden en om onduidelijkheid te voorkomen helpt het om deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Een contract opstellen is dus verstandig indien je besluit om te gaan scheiden van elkaar.

Het beste voor de kinderen
Bij scheiden met kinderen is het allerbelangrijkste natuurlijk dat je het beste wenst te bereiken voor jouw kinderen. Samen met jouw partner wens je een situatie te bereiken waarbij sprake is van stabiliteit en rust voor de kinderen. Bovenal blijft het belangrijk dat de kinderen voldoende liefde krijgen, zowel van de vader als van de moeder. Het is mogelijk dat je deze doelstelling deelt met jouw partner, maar toch verschillende meningen hebt over wat dan daadwerkelijk de beste uitkomst is. Mocht zoiets het geval zijn, dan ga je hierover in gesprek en probeer je er samen uit te komen.

De geldkwestie
Vervolgens geldt dat er sprake is van de geldkwestie. Bij een scheiding kunnen immers kosten voorkomen die betrekking hebben op het feit dat jouw partner meer eigen vermogen heeft dan jij. Mocht je getrouwd zijn in gemeenschap van goederen dan geldt vanzelfsprekend dat de geldkwestie wat makkelijker is om af te ronden. Zodra je duidelijke afspraken hebt gemaakt over wat er met de kinderen gaat gebeuren is het belangrijk om de geldkwestie af te ronden. De ouder die de meeste zorg voor de kinderen op zich zal nemen moet immers beschikken over voldoende geld. Alimentatie wordt dus onder andere geregeld bij het voltooien van een scheiding met kinderen.

Kiezen voor echtscheidingsmediation
Als je besluit om te gaan scheiden met kinderen dan is het mogelijk om te kiezen voor echtscheidingsmediation. Daarbij geldt dat je niet meer alleen het gesprek voert met jouw partner, je voert tevens het gesprek samen met een mediator. Terwijl je samen met jouw partner tot duidelijke afspraken probeert te komen en zodoende de scheiding regelt heb je te maken met een mediator. De mediator is onafhankelijk gedurende de kwestie, wat betekent dat de mediator gedurende het proces geen partij zal kiezen.

Persoonlijke voorkeuren bij de keuze voor een mediator
Het is verstandig om te kiezen voor een mediator als je ruzies wenst te voorkomen. Mocht je ruzie hebben met je partner en totaal verschillende standpunten hebben dan is het belangrijk om te kiezen voor een mediator. Het gesprek zal hierdoor een stuk prettiger zal worden. Bij de keuze voor een mediator kan je persoonlijke voorkeur een rol spelen aangezien je de mogelijkheid hebt om advies te krijgen van een mediator. Indien je deze mogelijkheid liever niet hebt dan zal de mediator besluiten om meer op de achtergrond te blijven. 

Tip: Vanhoutenmediation.nl